มจธ. รับมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้พิจารณามอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 16 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท

โดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 ณ หอประชุมใหญ่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีและมอบทุน โดยมีคุณณัฐพงศ์ รัตนสุภา และคุณศุริษา แสงอรุณ สังกัดกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ผู้แทน มจธ. เข้าร่วมรับทุนในครั้งนี้