“ผู้บริหาร มจธ. พบ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ประธานชมรมมดภูมิภาค และตัวแทนแกนนำมดจังหวัด” สานสัมพันธ์ สร้างความผูกพันระหว่าง มหาวิทยาลัย กับนักศึกษาเก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาเก่า มจธ. “ผู้บริหาร มจธ. พบ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ประธานชมรมมดภูมิภาค และตัวแทนแกนนำมดจังหวัด” โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยของพื้นที่การศึกษาบางมด และ ราชบุรี ให้การต้อนรับ นักศึกษาเก่าประกอบด้วย ผู้แทนนายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ประธานชมรมมดภูมิภาค 7 ภูมิภาค และผู้แทนแกนนำมดจังหวัดแต่ละภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2567


กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความผูกพันกับนักศึกษาเก่าผ่านการกลับมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย ณ มจธ. ราชบุรี กิจกรรมครั้งนี้ ได้นำเสนอภาพฉายวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัย ณ พื้นที่การศึกษาราชบุรี พร้อมทั้งพาชมพื้นที่โดยรอบ ชมอุทยานการเรียนรู้เรื่องผึ้ง (Bee Park) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จึงได้นำเยี่ยมชมตลาดวิถีวัฒนธรรมน่าเอ๊ ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยของคณะผู้วิจัย มจธ. โรงตีเม็ดเงิน รับฟังการเชื่อมโยงความรู้ในการอนุรักษ์นกเงือก เป็นต้น ช่วงท้ายของกิจกรรมได้จัดให้มีเวทีเสวนาพูดคุยร่วมกันซึ่งข้อมูลที่ได้รับมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างมากมหาวิทยาลัย รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาเก่า และขอขอบคุณที่ได้ร่วมกันมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์การสร้างและขยายเครือข่ายนักศึกษาเก่า มจธ. ให้เข้มแข็งและยั่งยืน