มจธ. ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการทำงานของ บก.สปพ. พัฒนาหลักสูตรกับ 191

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ กก. ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์ Big Data Experience Center และรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ผศ. ดร.วริสา ยมเสถียรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการทำงานของ บก.สปพ. เพื่อจัดทำหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191)

นำโดย พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) พ.ต.อ.อาวุธ อุดมรัตน์ รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.ชูชาติ มีแสง รอง ผกก.ศูนย์รวมข่าว นำเสนอขั้นตอนการับแจ้งและสั่งการเหตุ และการวิเคราะห์อาชญากรรม พ.ต.ท.หญิง พรศรินทร์ สรรพตานนท์ รอง ผกก.ศูนย์รวมข่าว นำเสนอข้อมูลด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง และได้นำคณะอาจารย์และทีมงาน มจธ. มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์รับแจ้งและสั่งการเหตุ ของ 191ซึ่งทำให้ทราบขั้นตอนและวิธีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อมีการโทรแจ้งเหตุมายังหมายเลข 191

โดยในการประชุมหารือครั้งนี้ ทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาระบบการทำงานของ บก.สปพ. โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาทักษะด้าน AI และ Data Analytics ให้กับกำลังพลของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) และพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของเหตุต่างๆที่รับแจ้งผ่าน 191 ให้เป็นแบบ Realtime เพื่อนำไปสู่การวางแผนป้องกันหรือระงับเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต