ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ร่วมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และบรรยายพิเศษในงาน Robot World 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ Chapter President: Robotics and AI – Thailand Chief Information Officer Association (TCIOA) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Robot World 2023 ร่วมกับบุคคลสำคัญในวงการหุ่นยนต์จากทั่วโลก โอกาสนี้ ผศ. ดร.สุภชัย ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Innovation to Achieve Higher Productivity: Robotics in Healthcare” และร่วมสร้างเครือข่าย

Robot World เป็นงานแสดงหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 งานของ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อสนับสนุนธุรกิจและการขยายความต้องการหุ่นยนต์ โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2566