สออ.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ภายใต้แผนงานสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ คุณอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวสนับสนุนกิจกรรม ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Strategic Branding & Marketing Excellence การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การตลาดที่มีเอกลักษณ์ ที่จะเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการเสริมสร้างแบรนด์  จัดขึ้น ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม