ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มจธ. ให้ความรู้เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับคนในชุมชนร่วมรัฐสามัคคี (ดอนกระต่าย)

เมื่อวันที่  15 มกราคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานเขตทุ่งครุ จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับคนในชุมชนร่วมรัฐสามัคคี (ดอนกระต่าย)” ภายใต้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ณ ที่ทำการชุมชนร่วมรัฐ ซอย ประชาอุทิศ 54 แยก 9 โดยจัดให้มีการสอนแนวทางปฏิบัติด้านการปฐมพยาบาล การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ในการกู้ฟื้นคืนชีพ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาอาหารติดคอ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 46 คน และครูผู้สอนจำนวน 9 ท่าน