คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมทักษะเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงาน หัวข้อ “เทคนิคการเขียน Resume และสัมภาษณ์งาน”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงาน หัวข้อ “เทคนิค Resume Writing และ Job Interview ให้ได้งาน รูปแบบภาษาอังกฤษ” โดย คุณวิษฎา ปัญญาเสวนมิตร Senior Business Development Manager TIME Consulting บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด และ หัวข้อ “เทคนิคสัมภาษณ์งานรูปแบบภาษาไทย” โดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง วิทยากรพิเศษ บริษัท JOBTOPGUN จำกัด ณ ห้อง SCL 124 และ SCL 216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ โดยวิทยากรได้แบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับในการเตรียม Resume ข้อมูลที่ควรมีใน Resume การค้นหาตำแหน่งงานที่ต้องการและตรงตามสาขาที่เรียน รวมทั้งการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน การแต่งการที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการตอบคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสำหรับสัมภาษณ์งานในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ กล่าวเปิดกิจกรรม