คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมจัดกิจกรรมในงาน Dek-D’s TCAS Fair

เมื่อวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Dek-D’s TCAS Fair 20023 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ์โมดูลย่อยรายวิชาพื้นฐาน (OBEM) ของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้คำแนะนำ กระตุ้น สนับสนุน สร้างความตระหนักให้นักเรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมตัววางแผนค้นหาตัวเองและเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย อาทิ เรียนอะไรดี คณะไหนเหมาะกับเรา ผู้ปกครองเตรียมพร้อมให้ลูกหลานอย่างไร โดยทีม Active Recruitment ทีมพัฒนานักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่ในการให้ความรู้ ตลอดจนช่องทางการเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัลมากมาย โดยมีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 2 วัน