มจธ. เยี่ยมชมการดำเนินงาน บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

“KMUTT Executives Visit DENSO in Chonburi to Enhance Academic Collaboration”

Date: August 7, 2023

Venue: DENSO INTERNATIONAL ASIA CO., LTD, Amata City Chonburi, Phan Thong District, Chonburi Province

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด นำโดย คุณถาวร ชลัษเฐียร ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบริหาร บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณมิตสึฮารุ โคอิเอะ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด  ให้การต้อนรับ

การเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัท เด็นโซ่ฯ และ มจธ. ในการร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านระบบอัตโนมัติ (Automation) การพัฒนา Industry 4.0 และอื่นๆ รวมถึงโครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ หรือ World Skills Competition เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา ระบบการเรียนการสอน รวมถึงเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของไทยต่อไปในอนาคต