คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมงาน “มดใต้ทำรัง ครั้งที่ 51”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม “มดใต้ทำรังครั้งที่ 51” ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ต จังหวัดกระบี่ โดย ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษา คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาจาก สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วม และมอบของที่ระลึกให้กับ คุณสถาพร โรจนหัสดิน ประธานมดใต้ และคุณเอนก จิววุฒิพงศ์ ประธานมดกระบี่