คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ต้อนรับตัวแทนจาก Can Tho University และ Kien Giang University ประเทศเวียดนาม

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร ต้อนรับตัวแทนจาก Can Tho University และ Kien Giang University ประเทศเวียดนาม ในการนี้คณะฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันในเรื่อง SFL Graduate Programmes, SoLA Graduate Programmes & Global Competence Development จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาปริญญาโท จากหลักสูตร M.A. in Applied English Studies (AES)