คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ธีม “Dare to Do, Dare to Dream กล้าทำ กล้าฝัน” ณ ยิมเนเซียม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยมี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวแนะนำสมาคมฯ ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ รศ.ดร.อัศวิน มีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวแนะนำการให้บริการนักศึกษา และช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคณะ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข