พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการนำของ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดพุทธบูชา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี  ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวมหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช มีบุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566