คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. เข้าร่วมจัดกิจกรรมเวิร์คช้อปเสริมความรู้ ติวเข้ม ให้กับน้องๆผู้เข้าแข่งขันประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ BCG ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจ สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ BCG”

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 44 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องจากจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ KX Build มจธ. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ร่วมจัดกิจกรรมเวิร์คช้อปเสริมความรู้ ติวเข้ม ให้กับน้อง ๆ ผู้เข้าแข่งขันประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ BCG ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจ สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ BCG”  โดยมีน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 ทีม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด BCG บูรณาการการออกแบบโดยใช้กระบวนการ Design Thinking โดยมี รศ.ดร เสกสรรค์ แย้มพินิจ (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ และคุณวิสาข์ ถนอมทรัพย์ (ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่สำนักเคเอกซ์ มจธ.) ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้ใน 7 ฐาน ภายในศูนย์ฯ โดยได้รับเกียรติจากนายอนุวัชร โพธินาม (รองอธิบดีด้านปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน) และ นางสาวเกษร จำปา (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ร่วมกล่าวต้อนรับและให้ความรู้กับน้อง ๆ ก่อนลงไปศึกษาตามฐานต่าง ๆ ในลำดับถัดไป