สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารภายใน มจธ. บางขุนเทียน ประจำปี 2567

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ ศูนย์อาหารกลาง มจธ. บางขุนเทียน ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ https://mailkmuttacth.sharepoint.com/.pdf