คืนสู่เหย้า 50 ปี นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. รุ่นที่ 14

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดงาน คืนสู่เหย้า 50 ปี นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 14 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 โดยมี ดร.อริยา พรหมสุภา ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ กล่าวรายงานโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาเก่า รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งเสวนา รวมพลังนักศึกษารุ่นเก่า ชาวเราร่วมพัฒนา มจธ. พร้อมด้วย ผศ.สุเมธ อังคศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี แลกเปลี่ยนพูดคุย การพัฒนามหาวิทยาลัยในมุมมองนักศึกษาเก่าอาวุโส

การร่วมแสดงกตเวทิตาจิต ศิษย์รำลึกคุณอาจารย์ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 667,000 บาท ในการนี้ รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และอาจารย์อาวุโส ได้ร่วมให้การต้อนรับ พบปะ พูดคุยกับนักศึกษาเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 14 ตลอดงาน