มจธ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เสริมทักษะด้านสุขภาวะเพื่อช่วยเหลือสังคม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปีชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ ร่วมกับอาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมกับรองผู้อำนวนการสำนักงานเขตทุ่งครุ โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ

ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อประชาคม มจธ. ชุมชนและสังคมรอบรั้วมหาวิทยาลัยในพื้นที่เขตทุ่งครุ อีกทั้งเป็นการฝึกอบรม เสริมทักษะ ประสบการณ์ทีมครูผู้สอน ผู้ช่วยครูผู้สอนฯ อาสาสมัคร นักศึกษาและบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนต่อไป โดยผู้เข้ารับการอบรมทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566