กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้าประจำปีการศึกษา 2565 (พ.ศ. 2566)