มหาวิทยาลัยไทย 18 แห่ง ติดอันดับเอเชีย TIME HIGHER EDUCATION ASIA UNIVERSITY RANKINGS 2023

TIME HIGHER EDUCATION ASIA UNIVERSITY RANKINGS 2023
ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 18 แห่ง ติดอันดับเอเชีย

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/regional-ranking