คิดถึงนะ เมื่อไหร่จะได้เจอกัน?

ตอบข้อห่วงใย….เมื่อไหร่นักศึกษาจึงจะสามารถกลับ👉เข้าไปเรียนใน มจธ.ได้ โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการ จะได้วางแผนการเดินทางให้เหมาะสม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ