กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจำปีการศึกษา 2565