องค์การนักศึกษา มจธ. จัดงานเสวนานโยบายพรรคการเมือง ในหัวข้อ “การพัฒนาการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมไทย” แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดงานเสวนานโยบายพรรคการเมือง เลือกตั้ง’ 66 ในหัวข้อ “การพัฒนาการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมไทย” ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยภายในงานได้จัดให้มีการแนะนำแนวปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวัลลภ อ้นรัตน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตทุ่งครุ จากนั้นเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมไทย” โดยผู้แทนพรรคการเมือง ได้แก่ พรรคก้าวไกล โดยคุณปารมี ไวจงเจริญ พรรคเสรีรวมไทย โดยคุณกษิติ กมลนาวิน พรรคประชาธิปัตย์ โดย ผศ. ดร.เจนจิรา รัตนเพียร พรรคชาติพัฒนากล้า โดยคุณวรนัยน์ วาณิชกะ พรรคเพื่อไทย โดยคุณศึกศิษฏ์ ศรีจอมขวัญ และพรรครวมไทยสร้างชาติ โดย รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ซึ่งแต่ละพรรคได้แสดงวิสัยทัศน์ นำเสนอนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา มุมมองเกี่ยวการวิจัยและนวัตกรรมไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนและตอบคำถามในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาร่วมกัน

รับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/khEdnIa2vd/