บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริจาคอุปกรณ์ มูลค่า 6 ล้านบาทให้ มจธ. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

New Thai Wheel Manufacturing Company Limited: Donates THB 6 Million in Equipment for Advancing Production Efficiency Research at KMUTT

Date: December 14, 2023

Venue: The Learning Enhancement for Societal Wisdom Room, 3rd Floor, KMUTT Library Building, KMUTT Bangmod Campus

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือ ด้าน Research and Lifelong Learning on Aluminum Wheel Manufacturing Technology ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.: NTW) โดยมี ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มจธ. ลงนามร่วมมือกับ Mr. Zheng Jin Song, General Manager บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งมี Mr. Zang Li Gen, Chairman of The Group Management Committee, Lizhong Group และ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการลดการปล่อยคาร์บอนต่ำเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดย NTW จะบริจาคอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ มูลค่าประมาณ 6 ล้านบาทให้กับ มจธ. เพื่อใช้ในงานวิจัย 5 โครงการหลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการปรับขนาดเกรนในโมลด์แบบทันที 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพของอะลูมิเนียมรีไซเคิลและขยายขอบเขตการใช้งาน 3. การพัฒนาฟลักซ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการหล่อและการจัดการโลหะหลอม 5. การพัฒนาทรายไส้แบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และหัวข้องานวิจัยอื่นๆ ที่ตกลงกัน ซึ่งตรงกับหนึ่งในความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ มจธ. ในการออกแบบอะลูมิเนียมผสมชนิดใหม่ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิตอะลูมิเนียมผสม เพื่อให้ได้อะลูมิเนียมผสมที่มีสมบัติที่ดี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในยานยนต์สมัยใหม่

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูเเฟคเจอริ่ง จำกัด (NTW) มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง เป็นบริษัทในกลุ่ม Lizhong Group สาธารณรัฐประชาชนจีน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมืองเซินเจิ้น (ปี พ.ศ. 2558) NTW เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตล้ออะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนรวม 11,000 ล้านบาท มีกำลังการผลิตล้ออะลูมิเนียม 5 ล้านล้อต่อปี และมีกำลังการผลิตอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 70,000 ตันต่อปี โดย NTW สามารถตอบสนองผ่านให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป อเมริกาใต้ และอเมริกาเหนือ