กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “New Era of Battery Business”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “New Era of Battery Business” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญ์ผล โมทนียชาติ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย คุณณัฐชยาน์ เหลื่อมศรี และคุณพงษ์อานันทน์ แสงเขียว วิศวกรวิจัยและพัฒนา บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยทางวิทยากรได้บรรยายถึงสาเหตุของการใช้พลังงานทดแทน ความสำคัญของระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่มาของการเกิดอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อมีการนำระบบกักเก็บพลังงานไปใช้ในยานยนต์ประเภทต่างๆ รวมทั้งบทบาทของวิศวกรเคมีต่ออุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ ในการบรรยายครั้งนี้ทางทีมวิทยากรยังได้นำส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ผลิตโดยบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มาแสดง และสาธิตการประกอบแบตเตอรี่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ชมเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง SCL216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มจธ. ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และบุคลากรเป็นอย่างมาก