นักวิจัย STIPI ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักวิจัยไทยเข้าร่วมโครงการ “Young Leaders Program 2022” ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เจษฎา เตมัยสมิธิ ตำแหน่งนักวิจัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักวิจัยไทยเข้าร่วมโครงการ “Young Leaders Program 2022” ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2565 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ “Science and Technology in Society forum (STS forum)” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในระดับนานาชาติ

สามารถติดตามประกาศผลการคัดเลือกได้ที่ https://tsri.or.th/index.php/th/news/content/721/ประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยระดับปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการ-Young-Leaders-Program-2022