ประกาศแจ้งเตือน เรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Google Services

ประกาศแจ้งเตือน นักศึกษาปัจจุบัน นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร เรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Google Services