มจธ. ราชบุรี เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชนเรียนรู้เรื่องผึ้งและลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งพื้นเมืองและชันโรง อำเภอบ้านคา

ศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการเรื่องผึ้ง สำหรับการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูงขึ้นเทียบเท่าหรือเหนือกว่าน้ำผึ้งราคาแพงของต่างประเทศและมีการการันตีคุณภาพจากห้องปฏิบัติการ ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ นำไปสู่ความพยายามในการผลักดันน้ำผึ้งไทยไปสู่มาตรฐานโลก และการสร้างเป็น“มาตรฐานน้ำผึ้งเขตร้อน” ที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เลี้ยงได้ เนื่องจากการเลี้ยงผึ้งนั้นสามารถออกแบบให้ใครๆก็เลี้ยงได้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 โดยมี ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชนผู้เยี่ยมชม และแนะนำศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร (Native Honeybee and Pollinator Research Center) หรือ Bee Park พร้อมด้วย รศ. ดร.อรววรณ ดวงภักดี หัวหน้า หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ และ อาจารย์ปรีชา รอดอิ่ม นักวิจัยจากศูนย์วิจัยฯ บรรยายให้ความรู้ในส่วนความเชี่ยวชาญเรื่องผึ้งของศูนย์วิจัยในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องพืชอาหารผึ้งสู่การออกแบบสวนผึ้ง ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่ผ่านการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการภายใต้แบรนด์ BEESANC และผลงานอัลกอริทึมแปลภาษาผึ้ง

นอกจากนี้ทางศูนย์วิจัยฯ ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เลือกชิมน้ำผึ้งตัวอย่าง 17 ชนิด เพื่อทายสรรพคุณน้ำผึ้ง จากน้ำผึ้งที่ชอบ นำชมนิทรรศการเรื่องผึ้งและการสาธิตการเลี้ยงผึ้ง และนำลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งพื้นเมืองและชันโรงอำเภอบ้านคา บริหารจัดการโดย นายแมนรัตน์ ฐิติธนากุล ผู้ใหญ่บ้านลำพระใต้ ที่เป็นหนึ่งในตัวอย่างผู้เลี้ยงผึ้งที่ได้มาเรียนรู้เรื่องผึ้งกับทางศูนย์วิจัยฯจนสามารถกลับไปเลี้ยงเองและส่งต่อองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจจนเกิดเป็นรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้จริง ในวันสุดท้ายของกิจกรรม