มจธ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะสร้างความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรให้แก่ประเทศชาติ ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ประธานในพิธี ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งนำผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (วมว.) นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเลพร้อมกำลังพล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกขามพร้อมกำลังพล โรงเรียนทวีธาภิเษกบางขุนเทียน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ผู้แทนกลุ่ม TC 3 นบก.8 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และร่วมกันปลูกต้นไม้ ป่าชายเลน จำนวน 7,010 ต้น ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด