ฟีโบ้ พัฒนากำลังคนระดับมัธยมศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ผ่าน 3 โครงการกิจกรรม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินงานการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ผ่านโครงการกิจกรรม 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการค่าย FIBO ROBOCAMP X & ROBOT CONTEST (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565) โครงการพัฒนานักเรียนทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือ FIBO ROBOT PROJECT (ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2565) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของวิศวกรหุ่นยนต์ต่อภาคอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” (วันที่ 24 เมษายน 2565)

โดย 3 โครงการที่ฟีโบ้จัดขึ้น มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ จำนวนรวม 119 คน จากนักเรียนทั่วประเทศที่สนใจสมัครกว่า 1,100 คน

อยากสัมผัส รู้จักหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ต้องที่ FIBO เท่านั้น !!

ผู้สนใจสามารถติดตามสาระความรู้ รวมถึงข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ได้ทาง Facebook เพจ

FIBO https://www.facebook.com/fibokmutt  และ

FIBO AI/Robotics for All https://www.facebook.com/FIBOAIRoboticsforAll