ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – 15 ม.ค. 66

Link >> https://admission.kmutt.ac.th/apply/round1