มีเดียอาตส์ มจธ. จับมือ CEA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MINITCDC LINK สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค

วันที่ 22 เมษายน 2565 – ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค ระหว่างสาขาวิชามีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA  โดยมี อาจารย์ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมด้วย ดร.วิศิษฎ์ ศุภางครัตน์ ประธานหลักสูตรมีเดียอาตส์ และ ดร.ภาณุ แสง-ชูโต รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฝ่ายประกันคุณภาพฯ ทางด้านสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มี นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ miniTCDC LINK เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการออกแบบ ให้แก่สถานศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการออกแบบในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาและผู้ประกอบการ มีข้อได้เปรียบและศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับโลก