มจธ. รับรางวัลด้านพลังงาน Thailand Energy Awards 2020 และ 2021

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กระทรวงพลังงาน ได้จัดงาน Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 โดยได้รับเกียรติจากนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 การจัดมอบรางวัล “Thailand Energy Awards” ในครั้งนี้ ถือเป็นการมอบรางวัลให้แก่การจัดประกวดในปี 2020 และปี 2021 นี้ไปพร้อมกัน มีการประกวดทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยในปี 2020 มีผู้ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 325 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 85 ผลงาน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ได้เข้าร่วมรับรางวัลผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ดีเด่น ประเภทสมาคม องค์ หน่วยงาน – ภาครัฐ ประจำปี 2021 สำหรับรางวัลของปี 2020 มจธ. ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า [Off-Grid] จากโครงการ ไมโครกริดอิสระเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ณ เกาะห้อง อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี และรางวัลดีเด่น ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน [Innovation on Alternative Energy] จากโครงการชุดกังหันกระแสน้ำขนาดเล็กนวัตกรรมทั่วถึง (inclusive innovation of hydrokinetic turbine) โดย ผศ. ดร.อุสาห์ บุญบำรุง และทีมงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

พร้อมกันนี้ยังได้แสดงผลงานที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2020 โครงการหัวข้อพิเศษ (Special Submission Category) ด้านพลังงานทดแทน โครงการชุดกังหันกระแสน้ำขนาดเล็กนวัตกรรมทั่วถึง (inclusive innovation of hydrokinetic turbine) อีกด้วย