ฟีโบ้จัดมหกรรมการแสดงผลงาน ‘FIBO ON TOUR 2022’ ในงาน ‘AI/ROBOTICS FOR ALL EXPO 2022’ แบบ VIRTUAL ผ่านมือถือ และ ON-SITE ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัล พระราม 9

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำผลงานการบูรณาการระบบวิทยาการหุ่นยนต์ จัดแสดงในกิจกรรม FIBO ON TOUR 2022 ภายในงาน “AI/ROBOTICS FOR ALL EXPO 2022 : AI ขับเคลื่อนประเทศไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ AI/ROBOTICS FOR ALL ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคุณวุฒิชัย วิศาลคุณา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นำเยี่ยมชมผลงาน และกิจกรรมที่นำจัดแสดง อาทิ ผลงานหุ่นยนต์แขนกลเล่นหมากรุกสากลกับมนุษย์ ระบบการเลือกซื้อสินค้ารูปแบบใหม่ใน META MARKET กิจกรรมควบคุมแขนกลหุ่นยนต์หยิบลูกบอลจากจุดเริ่มต้นเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมาย การสร้างสรรค์ให้ปลามีชีวิตใน INTERACTIVE VIRTUAL AQUARIUM การสาธิตต้นแบบหุ่นยนต์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลและงานบริการ 

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการประกวดแข่งขันการออกแบบและโปรแกรมการจำลองการทำงานของโรงงานอัจฉริยะร่วมกับระบบจัดเรียงของระยะไกล (METAVERSE FOR SMART FACTORY CONTEST 2022) นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและการเผยแพร่ผลงานและสัมภาษณ์ตัวแทนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 3D MODELING AND PRINTING CONTEST 2022 

การจัดงานใน 2 รูปแบบ ทั้ง ON-SITE ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 และรูปแบบ VIRTUAL ผ่านมือถือ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายกลุ่มอายุ สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เกิดความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของวิทยาการหุ่นยนต์ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนเป็นอย่างดี 

สำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรม ON-SITE สามารถเข้าชมข้อมูลผลงานต่าง ๆ ตลอดจนวิดีโอบันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขัน METAVERSE FOR SMART FACTORY CONTEST 2022 ได้ที่ https://bit.ly/virtual-fibo  

รับชมประมวลภาพกิจกรรม FIBO ON TOUR 2022 : https://www.youtube.com/user/FIBOrobots  

ติดตามข่าวสารด้านวิทยาการหุ่นยนต์ :https://www.facebook.com/fibokmutt และ https: //www.facebook.com/FIBOAIRoboticsforAll