ศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเอนไซม์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Nutraceutical Awards

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภัทรา ผาสอน รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ และ ผศ.ดร. รัตติยา แววนุกูล จากศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเอนไซม์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Nutraceutical Awards ในงาน Vitafoods Asia 2023 จากการวิจัยเรื่อง Bioactive Supplements CMOSs ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566