ประธานกรรมการบริหาร Shibaura Institute of Technology เยี่ยมชม KX Knowledge Xchange

นายทาเคโอะ ซูสึมิ ประธานกรรมการบริหารของ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งนายยง จิน ชุง ผู้อำนวยการบริหาร และทีมงาน ได้เข้าเยี่ยมชม KX Knowledge Xchange for Innovation (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก รศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล ของ มจธ. ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนัก KX ตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก KX และคณาจารย์ของ มจธ. ที่เป็นศิษย์เก่า SIT

คณะผู้มาเยือนได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญต่างๆ ของอาคาร KX เช่น Fablab Bangkok, Jacob Jensen Design, และ Auditorium เป็นต้น โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือระหว่าง SIT และ มจธ. ในด้านเทคโนโลยีและการศึกษา

การเยี่ยมชมครั้งนี้ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของทั้งสองสถาบันในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้