ขอเชิญร่วมแสดงกตเวทิตาจิต และอวยพรผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 ผ่านนิทรรศการออนไลน์ “เกษียณ เกษมสุข”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอเชิญร่วมแสดงกตเวทิตาจิต และอวยพรผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 ผ่านนิทรรศการออนไลน์ “เกษียณ เกษมสุข”

ได้ที่ https://happyretirement.kmutt.ac.th/

ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2470-8081