ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า

ด้วยวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดผ้าป่า ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ มจพ. เป็นเจ้าภาพหลัก กำหนดทอดผ้าป่า ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

กลุ่มงานการประชุมและพิธีการจึงขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า 3 พระจอมเกล้า โดยผู้ร่วมทำบุญจะได้รับของสมนาคุณ/ปูชนียวัตถุอนุสรณ์ ดังนี้

ร่วมทำบุญ

• 100 บาท ขึ้นไป – รับชุดเจริญศรัทธา พระพุทธสิหิงค์ปฏิมากร (เนี้อผง) ๑ องค์
• 300 บาท ขึ้นไป – รับชุดเจริญเมตตา พระพุทธสิหิงค์ปฏิมากร (เนี้อผง)+พระนิรันตราย
(เนี้อผง)+พระสมเด็จพระสังฆราช สา (เนี้อผง) ๑ ชุด
• 500 บาท ขึ้นไป – รับชุดเจริญสุข พระพุทธสิหิงค์ปฏิมากร (เนี้อผง)+พระนิรันตราย
(เนี้อผง)+พระสมเด็จพระสังฆราช สา (เนี้อผง) ๑ ชุด และพระนิรันตรายพิมพ์โบราณ ๒ องค์
• 1,000 บาท ขึ้นไป – รับชุดเจริญลาภ พระพุทธสิหิงค์ปฏิมากร (เนี้อผง)+พระนิรันตราย (เนี้อผง)+พระสมเด็จพระสังฆราช สา (เนี้อผง) ๑ ชุด และ พระนิรันตรายพิมพ์โบราณ ๒ องค์
• 3,000 บาท ขึ้นไป – รับชุดเจริญยศ พระพุทธสิหิงค์ปฏิมากร (เนี้อผง)+พระนิรันตราย (เนี้อผง)+พระสมเด็จพระสังฆราช สา (เนี้อผง) ๑ ชุด พระนิรันตรายพิมพ์โบราณ เนี้อเงินและ
เนี้อทอง+พระนิรันตรายพิมพ์ย้อนยุค เนี้อเงินและเนี้อทอง

ช่องทางการทำบุญ

  1. *ผ่านระบบ E-Donation รับเงินทำบุญได้จากทุกธนาคารเพียงแสกน QR Code

*การทำบุญผ่านระบบ E-Donation สะดวก ปลอดภัย เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง ระบบจะส่งข้อมูลการหักลดหย่อน
ภาษีของท่าน ไปยังกรมสรรพากรโดยตรง โดยท่านไม่ต้องยื่นหลักฐานใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษี
ในภายหลัง (ไม่มียอดขั้นต่ำในการทำบุญ)

  1. โอนเงินทำบุญผ่านบัญชี “ผ้าป่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ได้ที่
    • บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 037-707472-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ.
    • บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 237-216746-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ.

หมายเหตุ :

1. ผู้ทำบุญตามช่องทางที่ 1 (ผ่านระบบ E-donation) และช่องทางที่ 2 (โอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร) โปรดส่งหลักฐานการทำบุญเพื่อรับของสมนาคุณ/ปูชนียวัตถุอนุสรณ์ และสำหรับผู้ที่ทำบุญช่องทางที่ 2 จำนวน 500 บาท ขึ้นไป จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร
2. โปรดส่งหลักฐานการทำบุญ /ใบ Pay-in Slip โดยระบุชื่อ-นามสกุล / หน่วยงาน หรือที่อยู่มาที่ นายพงศ์พันธุ์ จันทร์ประทีปฉาย e-mail : phongphan.jun@kmutt.ac.th กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ โทร.089-438-2498 ภายในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564