คณะวิทยาศาสตร์บริจาคเงินและสิ่งของจากโครงการตลาดวิทยาศาสตร์แบ่งปัน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาแกนนำจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เดินทางไปบริจาคเงินและสิ่งของที่ได้รับจากการจัดโครงการตลาดวิทยาศาสตร์แบ่งปัน ครั้งที่ 1 (VIDYA CHARITY FAIR #1) ให้แก่มูลนิธิและองค์กรการกุศล 5 แห่ง ดังนี้ 1. สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เขตราษฏร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 2. มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 3. ฑัณฑสถานหญิงธนบุรี เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 4. มูลนิธิหลวงตาน้อย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และ 5. เกาะสุนัข ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ โครงการตลาดวิทยาศาสตร์แบ่งปันถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้น