นักศึกษา มจธ. คว้ารางวัล “Innovation for New Normal – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “Innovation for New Normal – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่” ภายใต้โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งในปีนี้นำเสนอผ่านโปรแกรม ZOOM ผลปรากฏว่าทีม HIKARI  โดย นางสาวพิชญา ศิริ และนางสาวกมัยธร เงินแย้ม นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ นายณัฐกมล ขันตี และนายกัณฐกะ ศิริธนารัตนกุล จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และนายธีรุตน์ สุจีรพงศ์สิน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร จากผลงานที่มีชื่อว่า SLEEPINN หมอนอัจฉริยะสำหรับบุคคลที่ต้อง Work from home  ที่ช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น