ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดที่ 19)

ด้วย สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานชุดใหม่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ เป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2541 และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับฯ เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอประกาศรายนามผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก สภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดที่ 19) ดังนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ทั้งนี้ ให้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565