มจธ. ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ใน “วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ”

วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักบริหารอาคารและสถานที่ ร่วมกับ ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยมี คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากร มจธ. ร่วมปลูกต้นจามจุรี ณ อุทยานการเรียนรู้ (Learning Garden) และร่วมปลูกต้นธรรมรักษา ณ บริเวณ รอบสนามฟุตบอล

ช่วงบ่ายสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน นำโดย คุณผดุง บุญเพ็ชร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน พร้อมด้วย ประชาคม มจธ. และศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกันปลูกตันไม้ บริเวณที่ดินใหม่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกต้นไม้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มลพิษในปัจจุบันที่สามารถลดอุณหภูมิและดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างยั่งยืน

ภาพข่าวโดย: ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
และคุณสุพจน์ มีชาติ กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด