สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. เปิดเวที Pitching คัด 15 ตัวแทน ที่มีไอเดียสุดเจ๋ง ปั้นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในรั้ว มจธ. ภายใต้ โปรแกรม Experiential Learning Program : ELP#2

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. จัดกิจกรรมคัดเลือกสตาร์ทอัพรอบระดับมหาวิทยาลัย (University Pitching) คัดเลือกนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีใจมุ่งมั่นอยากเป็น CEO พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ต่างประเทศ เพียงแค่มีแนวคิด (Idea) หรือความสนใจ (Interest) ที่สามารถจะพัฒนาต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ จัดขึ้น ณ ห้อง UX-703 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่านดังนี้

1) ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2) ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ CEO Lean Business Design Thailand, ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒณาธุรกิจ SMEs

3) คุณธีรยา ธีรนาคนาท เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO บริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด

ทั้งนี้ มีนักศึกษา มจธ. ให้ความสนใจและเข้าร่วมนำเสนอไอเดียธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านการเรียนรู้และนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ ELP ทดสอบในตลาดจริงร่วมกับเอกชน 5 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลี อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

ผลการคัดเลือกเป็นตัวแทน มจธ. เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกในรอบระดับภูมิภาค จำนวน 15 คน จะประกาศในทราบเป็นลำดับต่อไป เร็วๆ นี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ มจธ.

โทร. 02 470 7325