งานแสดงดิจิทัลอาร์ตภายใต้หัวข้อ “Creaverse: Portal to Future”

Edutainment & Socio-Interaction Computing Laboratory (ESIC Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ Digital Picnic กลุ่มครีเอทีพเทคโนโลจิสต์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.) จัดงาน “Creaverse: Portal to Future” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และจัดกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูงเพื่อสร้างระบบนิเวศของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์ให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม และศึกษาหาแนวทางในการสนับสนุนกลุ่มภาคธุรกิจด้าน Digital Creative Ecosystem

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร ผู้อำนวยการ ESIC Lab กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเคเอกซ์ กล่าวต้อนรับ ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการ สศส. กล่าวถึงบทบาทร่วมการจัดงาน ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มจธ. กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร มจธ. ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

ทั้งนี้มีเวทีการเสวนาในหัวข้อ Creaverse: Portal to Future เปิดประตูสู่การสร้างชุมชนเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ที่จะเสริมความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจไทย โดย ผศ. ดร.ปริยากร ปุสวิโร ผู้อำนวยการ ESIC Lab ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการ สศส. และคุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเสวนาโดย คุณกัลย์ยุทธพงศ์ นพคุณ

ภายในงานแสดงดิจิทัลอาร์ตหลายรูปแบบเช่น เวทีดิจิทัลอาร์ตแบบอิมเมอร์ซีฟ ที่ผสมผสานอิมเมอร์ซีฟ เทคโนโลยี (Immersive Technology) กับ 4 วงดนตรีจาก PGVIM, Kunst, Sherry และ Landokmai ในรูปแบบ immersive audio visual performance Crealiens Metaverse โซนที่ให้คุณเปลี่ยนตัวเองเป็น Avatar เพื่อเข้าไปท่องสำรวจ Crealiens Metaverse ผ่านสมาร์ทโฟน Creaion of Crealiens พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คุณได้สร้างสรรค์ตัว Crealien ที่เป็นตัวคุณ Creaverse Research การเล่าเรื่องงานวิจัยผ่านสื่อเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ ผู้สนใจร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 15 – 27 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ อาคารเคเอกซ์ ชั้น 1 ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ใกล้บีทีเอส วงเวียนใหญ่) ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ facebook.com/creaverse.world

ภาพข่าวโดย: คุณพีรพงษ์ ปกรณ์รัศมี
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด