ฟีโบ้บรรยาย “ระบบควบคุมแรงกดเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ เพื่อป้องกันแผลกดทับ” ให้กับ รพ.ศิริราช

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระบบควบคุมแรงกดเฉพาะบุคคลอัตโนมัติ เพื่อป้องกันแผลกดทับ” ในหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผล และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 22 ให้กับพยาบาลวิชาชีพจำนวน 30 คน จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567