ชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ฟีโบ้ ได้รับการยกย่องให้รับรางวัลระดับนานาชาติ “We Are Together” ประจำปี 2564

ชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” พัฒนาโดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ได้รับการยกย่องรับรางวัลระดับนานาชาติ “We Are Together”ประจำปี พ.ศ. 2564

รางวัล “We Are Together” โดย The Federal Agency for Youth Affairs และ The Association of Volunteer Centers สหพันธรัฐรัสเซีย มอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดขึ้น ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564

📌ชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์โควิด-19 พัฒนาโดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์มอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 51 ตัว – หุ่นยนต์ SOFA เพื่อเป็นผู้ช่วยคุณหมอสื่อสารกับผู้ป่วยจากระยะไกล จำนวน 10 ตัว- หุ่นยนต์บริการ และ CARVER-mini สำหรับจัดส่งอาหารและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 30 ตัว – หุ่นยนต์ MuM Series และ CARVER-Cab สำหรับให้บริการส่งอาหารและฆ่าเชื้อในหอผู้ป่วย จำนวน 11 ตัว