โปรเจกต์ Aeolus ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฟีโบ้ รับรางวัลรองชนะเลิศ James Dyson Award 2022

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย ปวีณ์กร  บัวสาคร  ธนากร อภิธนาคุณ กุลกันต์ แก้วกัลยา และ นภัสสร เตชะสมบูรณากิจ  ร่วมกับ ปุณยวีร์ อุดร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงานโปรเจกต์ Aeolus – A Personalized, Customizable, AI-powered pillow หมอนปรับตามความต้องการโดยอาศัยแอปพลิเคชันในการปรับขนาดเพื่อทำให้การนอนแบบมีคุณภาพสามารถเข้าถึงได้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ James Dyson Award 2022 ในรอบระดับประเทศ โดยมี อาจารย์บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

Aeolus ออกแบบมาให้ใช้การตรวจจับจุดกดทับเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่าของการวางศีรษะและการวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับ โดยแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาเสริม ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะถูกวิเคราะห์และนำเสนอแก่ผู้ใช้ว่าการปรับหมอนแบบไหนจะส่งผลดีกับคุณภาพการนอนมากที่สุด หมอน Aeolus มีระบบควบคุมอากาศที่ประกอบด้วยปั๊มลมและหน่วยประมวลผลทำให้สามารถปรับความสูงของหมอนจนถึงระดับที่ทำให้หลับสบายที่สุดได้ ทำให้ส่งผลดีต่อร่างกายในระยะยาว

รางวัล James Dyson Award 2022 จัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

อ่านรายละเอียดผลงาน https://kmutt.me/aeolus