มจธ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี นำผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ โดยจัดพิธีผ่านทางออนไลน์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จากนั้นได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด