คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เยี่ยมชมการดำเนินงาน มจธ. แลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งร่วมกัน

May be an image of 13 people, people standing and suit

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ มจธ. พร้อมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และ ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร มจธ. ให้การต้อนรับ โดยในช่วงแรกนำเสนอผลงานของ มจธ. ในภาพรวมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย BCG Model@KMUTT การสร้างผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยกับชุมชน บรรยายโดย ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จากนั้นคณะผู้บริหาร มจธ. ได้นำชมผลงานวิจัย สถาบัน/ศูนย์วิจัยที่โดดเด่น ทั้งในส่วนของพื้นที่การศึกษา มจธ.บางมด และ มจธ.บางขุนเทียน

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) โดยมี รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักวิจัยฟีโบ้ ให้การต้อนรับและนำชมผลงาน อาทิ Smart Factory, Tele 3D Printing, หุ่นยนต์ SOFA Global Partnership Journey, หุ่นยนต์ Carver, ระบบป้องกันการเกิดแผลกดทับอัตโนมัติ หุ่นยนต์หยิบยา  หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด เครื่องลงนามระยะไกล เป็นต้น

จากนั้นคณะเดินทางไปยัง มจธ.บางขุนเทียน โดยมี รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้บริหารโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร มจธ. บางขุนเทียน ให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานในส่วนของศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบ อาทิ โรงงานต้นแบบสกัดสารสำคัญ (เช่น สารสกัดจากกัญชง) โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility – NBF) และศูนย์เรียนรู้พลังงานชนบท เป็นต้น