ทีม MODFIRE@FIET นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจธ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตร การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 14.03 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ คณะกรรมการวิชาการ ผู้สนับสนุนจัดการแข่งขันแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ทีม MODFIRE@FIET ซึ่งชนะเลิศการประกวดจากเวทีดังกล่าวฯ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กัญญุมา คามาตะ อาจารย์จากสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตร ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ