ทีม MODFIRE@FIET นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจธ. “คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2565 (ABU ROBOT CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP 2022)

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.กัญญุมา คามาตะ อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าในชื่อ ทีม MODFIRE@FIET “คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2565 ภายใต้กติกา “พิชิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะ” ณ หอประชุมศรีนนท์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะวิชาชีพมาพัฒนาหุ่นยนต์ พัฒนาการเรียนและยกระดับต่อยอดผลงานให้มีศักยภาพสูงสุด